Stichting Maatschappelijke Initiatieven - Kiwanis Rooi

Stichting Maatschappelijke Initiatieven - Kiwanis Rooi

Kiwanis Sint-Oedenrode Rooi is een vereniging. De leden van de vereniging betalen een contributie waarvan alle kosten van onze club worden betaald. Wij vinden het erg belangrijk dat onze projecten voor goede doelen financieel volledig gescheiden zijn van onze clubactiviteiten. Daarom hebben wij de Stichting Maatschappelijke Initiatieven - Kiwanis Rooi opgericht (SMI).

Alle gelden uit onze fundraising activiteiten komen ten goede aan de goede doelen
Om financieel de club en SMI gescheiden te houden is een apart bestuur van SMI gevormd vanuit de leden van Kiwanis Sint-Oedenrode Rooi. In SMI worden alle middelen ontvangen die we genereren door onze projecten. En vanuit SMI worden de middelen weer uitgegeven aan goede doelen. Zo kunnen we garanderen dat alle gelden die we van sponsoren ontvangen of op andere manieren hebben gegenereerd, volledig ten goede komen aan de goede doelen die we steunen.

Het bestuur van SMI bestaat uit de volgende leden:
- Peter van Rooij, voorzitter
- Frank van Laarhoven, secretaris
- Rien van Genugten, penningmeester
- Jos van Nunen, bestuurslid

De keuze voor goede doelen is een samenspel tussen Kiwanis Sint-Oedenrode Rooi en SMI
Tot € 500 beslist het bestuur van SMI zelfstandig over de besteding van de gelden in SMI. Vanaf dit bedrag worden goede doelen eerst voorgelegd aan alle leden tijdens de maandelijkse vergadering van de club. Bij onze besluitvorming is altijd het uitgangspunt dat een goed doel in lijn moet zijn met het motto van Kiwanis: "Serving the children of the world.". Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij een substantieel deel van onze middelen besteden aan goede doelen in Sint-Oedenrode en omgeving.