Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

De woorden Kiwanis stammen uit de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit en worden waarschijnlijk het beste vertaald met: "Wij hebben plezier, wij laten van ons horen." In Nederland wordt de naam Kiwanis ook wel uitgelegd als "Laat zien wie en wat je bent, door wat je doet".

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world".  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Daarbij hanteren Kiwanis de volgende zes doelstellingen.

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  • In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: 'Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden'.
  • Positief werken aan kansen die op je af komen.
  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  • Door frequent bezoeken van de Kiwanis club blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Kiwanis clubs in Nederland
Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In 1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam. Momenteel telt Kiwanis Nederland bijna 1950 leden in 100 clubs,  in 12 regio's. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis International, die haar roots in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis kent geen leeftijd- en beroepsbeperkingen.

Kiwanis mentaliteit: handen uit de mouwen
Op basis van respect en onderlinge vriendschap, zetten mannen en vrouwen zich in om de minder bedeelden in onze maatschappij (lokaal of wereldwijd) een helpende hand te reiken. Gezamenlijk worden doelen bepaald en worden de nodige fondsen verkregen door het organiseren van allerlei evenementen. 'Geen woorden maar daden' is één van de karaktereigenschappen van leden van Kiwanis clubs. 

Serving the Children of the World
Onder het motto: "Serving the Children of the World" streven de Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben bij Kiwanis van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden aan het motto invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.